El càncer de pell és una patologia molt important ja que és el tipus de càncer més freqüent i la seva incidència va en augment en els últims anys. La radiació ultravioleta (UV) és el principal factor de risc per desenvolupar càncer de pell, de manera que les tendències actuals de prendre el sol i estar bronzejat afavoreixen que augmenti.

Existeixen 2 grans grups de càncer cutani:

  • Càncer cutani no melanoma (carcinoma escamós i carcinoma basocel·lular): Els carcinomes apareixen en edat més avançada, en zones d’exposició solar crònica (cara, dors de mans, espatlles) i el seu pronòstic en general és bo. En la majoria dels casos poden curar-se amb una intervenció quirúrgica.

El carcinoma escamós sol manifestar-se com una lesió costrosa que no acaba de curar i pot sagnar. Les queratosis actíniques es consideren lesions precursores d’aquest carcinoma. El carcinoma basocel.lular es manifesta con una pàpula rosada o “granet” que no cura, en ocasions pot fer costra i pot sagnar.

  • Melanoma (5% de tots els càncers cutanis): El principal factor de risc és la exposició solar intensa i intermitent i les cremades solars, sobretot a la infància i adolescència). El risc també augmenta en persones de pell clara (fototipus cutani baix), si hi ha múltiples nevus (pigues), en casos d’immunosupressió i segons la predisposició genètica de cada persona. Encara que el melanoma és molt menys freqüent que el càncer cutani no melanoma, és el responsable del 90-75% de les morts per càncer de pell. A més ja que sol diagnosticar-se en gent jove, és un dels càncers que provoquen una major quantitat d’anys de vida perduts. Però si realitzem un diagnòstic precoç, el pronòstic sol ser bo i és curable.

El melanoma pot sortir de nou sobre pell sana, que és el més habitual, o sobre un nevus pre-existent (una piga que ja tenim). És molt important consultar al dermatòleg si localitzem una lesió sospitosa que compleixi els criteris ABCDE:

  • A: Asimetria
  • B: Bores irregulars
  • C: Color irregular /diversos colors
  • D: Diàmetre o mida superior a 6 mm
  • E: Evolució: lesió que canvia amb el temps

Si detectem una lesió nova o una lesió que ja teníem que canvia, és important consultar al dermatòleg per descartar que es tracti d’un melanoma. Les persones que tenen molts nevus (pigues), donat que és difícil que ells mateixos es puguin controlar totes les lesions, és convenient que realitzin revisions periòdiques.

A banda de consultar davant de qualsevol lesió sospitosa, la principal mesura que podem seguir per prevenir el càncer de pell és la protecció solar. Es recomana fer servir cremes de fotoprotecció solar alta (factor 30-50) i d’ampli espectre (que cobreixin radiació UVB i UVA) i també és important incorporar altres mesures de protecció, com són les robes, barrets, ulleres de sol i evitar el sol durant les hores de màxima radiació (a l’estiu de 12-17h). Aquestes mesures s’han de tenir presents no només a l’estiu quan anem a la platja, sinó sempre que ens exposem al sol, per exemple quan fem esport o donem un passeig.

La “avantatge” del càncer de pell és que el podem veure, està a la pell, i és la nostre responsabilitat ser-ne conscients, adoptar mesures de prevenció i consultar al nostre dermatòleg quant veiem alguna lesió que ens preocupi. La prevenció i el diagnòstic precoç són el millor tractament.

 

Dra. Helena Collgros. Dermatòloga.